Vår verksamhet

 


Munters skapar optimalt inomhusklimat för kunder i hela världen inom områden som tillverkning av läkemedel, livsmedel och elektronik samt för lantbruk, kontor och andra lokaler där människor vistas. Munters lösningar höjer kundernas produktivitet, kvalitet och komfort med ett effektivt energiutnyttjande.

Koncernen har nära 2 200 anställda i cirka 30 länder. Verksamheten är organiserad fyra Business Areas och två Global functions.

Munters erbjuder produkter och kompletta lösningar för fuktkontroll. Kundernas tillverkningsprocesser och lagring blir effektivare. Produktkvalitet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kyla skapar ett idealt inomhusklimat. Munters erbjuder även rodukter och system för evaporativ kyla och befuktning. Kylsystem till kyckling- och växthusindustrierna. Tekniker och produkter för droppavskiljning, t.ex. för rökgasrening.

Sök
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011