Om Munters

Munters skapar optimalt inomhusklimat för kunder i hela världen inom områden som tillverkning av läkemedel, livsmedel och elektronik samt för lantbruk, kontor och andra lokaler där människor vistas. Munters lösningar höjer kundernas produktivitet, kvalitet och komfort med ett effektivt energiutnyttjande.

Koncernen har nära 2 200 anställda i cirka 30 länder. Verksamheten är organiserad i fyra Business Areas och två Global Functions. Munters ägs av Nordic Capital Fund VII. 

Affärsidé

Munters erbjuder energieffektiva produkter och lösningar som hjälper kunder i hela världen att optimera sitt inomhusklimat och därmed höja produktivitet, kvalitet och komfort. 

Vision

Munters vision är att vara en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling baserat på expertis inom tekniker för fukt och klimatkontroll.

Företagets utveckling

Munters har utvecklats från pionjär inom tekniker för fuktreglering till internationell leverantör av kompletta lösningar för optimering av kundernas inomhusklimat. Idag erbjuder Munters kundanpassade, energieffektiva lösningar av hög kvalitet i hela världen. När det gäller energieffekti vitet är Munters världsledande. Företaget har sedan starten utvecklats genom kontinuerligt förbättringsarbete för att successivt höja produktivitet och effektivt resursutnyttjande. Koncernens gemensamma strävan är att skapa en effektiv organisation med korta ledtider och integrerade ITsystem. Munters har en kundorienterad prestationskultur med hög personaltillfredsställelse och goda k arriärmöjligheter.

Strategisk inriktning

Från att ha varit huvudsakligen inriktat på fuktkontroll utvidgas affärsidén succesivt mot närliggande områden. I denna process fortsätter Munters att fokusera på kundapplikationsdrivna, avancerade, energieffektiva, högkvalitativa produktlösningar och tjänster som ligger nära Munters traditionella expertisområden. Genom att successivt bredda produkt- och serviceportföljen och integrera framåt tar Munters en större del av värdekedjan inom valda nischer, samtidigt som marknadspotentialen ökar.

Sök
 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011